TV pořad Šikulové na naší škole

TV pořad Šikulové na naší škole

28.11.2019
„I malé ruce dokáží velké věci! Pořad pro všechny zvídavé a šikovné děti plný zajímavých výrobků s návody i názornými ukázkami, jak si je zhotovit.“

Toto je mottem televizního pořadu Šikulové, který Česká televize vysílá již 13 let, a naší škole se naskytla skvělá příležitost stát se spoluaktéry jednoho z připravovaných dílů.

Termín natáčení byl předem domluven, věděli jsme už také, co budeme vyrábět, a pak přišlo to nejtěžší. Pokyny z produkce zněly jasně: „Vyberte 10 – 40 šikovných dětí, s nimiž tento pořad budeme natáčet.“ Ačkoliv byl výběr dětí mírně limitován věkem, ukázalo se toto rozhodování jako velmi složité. Vždyť na naší škole je šikulů, kteří by se chtěli a také by si zasloužili natáčení se zúčastnit, mnohem více! Tak snad příště.

Ve středu 20. 11. ráno přijel štáb ČT k nám na 1. pavilon a hned se prostory našich krásných družin začaly chystat pro natáčení. Poupravily se stoly, schovaly se poslední reklamní předměty a už mohla přijít natáčet první skupinka. Byli to čtvrťáci a ačkoliv působili trochu nervózně, jejich vyrobení pejsci byli nádherní. Druhá skupinka (třeťáci) už působila o poznání uvolněněji a tak, kromě malování rybek v rybkách, už i více komunikovali s celým štábem a atmosféra byla také uvolněnější. Nejpřirozeněji a také nejrozverněji se chovali druháčci – ty žádné kamery, klapky ani mikrofony nezaskočily. I když se pan režisér snažil jejich povídání usměrňovat, naše děti si prostě užívaly svou chvíli slávy a příliš na něj nebraly zřetel. Přesto jejich výrobky - tašky s potiskem - vypadaly také velmi pěkně. Poslední skupinku tvořily děti z pátých tříd. Ty zhotovily záložku z FIMA; pracovní postup dokonce popsala budoucím divákům jedna z našich žákyň, Zuzka.

Od přivítání štábu až po zamávání na odjíždějící auta ČT to byl dlouhý a hektický den. Přinesl nám ale spoustu nových zážitků i zkušeností a (nejen) dětmi  byl hodnocen velmi kladně. Přece jen většina z nás poprvé zažila, jak to vypadá v zákulisí při natáčení podobného pořadu. A už teď se těšíme, až se díl natočený na naší škole bude v únoru vysílat. Přesné datum oznámíme předem na stránkách školy i na Facebooku.

Fotografie
20191120_092947.jpg
20191120_095201.jpg
20191120_095217.jpg
20191120_122618.jpg
20191120_130619.jpg
20191120_134443.jpg
20191121_075419.jpg