Domácí vzdělávání v době uzavření školy

Domácí vzdělávání v době uzavření školy

11.03.2020
(AKTUALIZOVÁNO 22.03.2020) Základní organizační pokyny pro rodiče:

22. BŘEZNA 2020

Vážení rodiče,
máte můj velký respekt! Děkuji za Vaši spolupráci s našimi pedagogy a především trpělivost při vzdělávání dětí :-) Krátce vám chci popsat kroky, které v současnosti podnikáme: 

Připomíná mi to první krůčky mých dětí - prvně lezly po kolínkách, pak chodily kolem nábytku a nakonec se každé samo pustilo :-) Stejně tak v našem procesu vzdělávání a komunikace s Vámi a žáky - snažíme se postupovat tak, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly plynule a logicky, systémově:

Od tohoto týdne proto na 2. stupni přecházíme na online třídu Google Classroom. Každému žáku 6. až 9. třídy jsme zřídili školní google účet v rámci G Suite. Díky němu má žák přístup k aplikacím typu word, excel, powerpoint, dotazníky forms, komunikace hang-out, uložiště google disk a především do již zmiňované online třídy tzv. Google Classroom.

Náš cíl je ten, aby si děti začaly více organizovat vzdělávací proces samy a na rodiče přešla už jen spíše podpůrná a kontrolní funkce. Zároveň vnímáme, že to může celý náš vzdělávací proces posunout o úroveň výš.

Na Vaše emailové adresy rozesílali třídní učitelé postupy a obrázkové návody, jak vše zvládnout a pochopit. Jsme k dispozici těm z Vás, kdo potřebují celým procesem provést, poradit - obracejte se na své třídní učitele.

Komunikace a způsob práce na 1. stupni zůstává - informace rozesílá Váš třídní učitel.

Věřím, že současnou situaci společně zvládneme - a především ve zdraví a bez zbytečného strachu.

Za celý pedagogický sbor
Mgr. Filip Worm, ředitel školy

16. BŘEZNA 2020

Vážení rodiče,

vážíme si Vašich zpětných reakcí a ohlasů. Naše vzájemná spolupráce a pochopení je nyní to, co oboustranně potřebujeme :-) V týdnu od 16. do 20. března pokračujeme v systému, který jsme nastavili před víkendem:

- informace ze školy Vám přichází 1x denně formou emailu, který rozesílá třídní učitel

- u třídního učitele (Vaší kontaktní osoby) se shromažďují všechna zadání ostatních učitelů. Třídní učitel tak má přehled o tom, kolik úkolů a v jaké podobě žáci přes Vás dostávají. Zadání rozesíláme vždy na konkrétní den v souladu s rozvrhem hodin. (Čas rozesílání je mezi 11 a 12 hod. dopoledne.)

- naším cílem tohoto týdne je především udržet děti v kontaktu s učením a vést je k větší samostatnosti (aby proces učení nezatěžoval Vás, rodiče).

- jsme velmi rádi za Vaše postřehy, které nám pište na adresu třídních učitelů (případně konkrétním vyučujícím prijmeni@zsceskaves.cz)

Děkujeme za spolupráci, vedení školy

11. BŘEZNA 2020

Vážení rodiče, 

nastavili jsme postup pro zadávání a distribuci podkladů a úkolů pro domácí přípravu vašich dětí.

Někteří třídní učitelé 1. stupně vám již formou e-mailu poslali zadání domácí práce. 

V průběhu čtvrtečního dopoledne vám prostřednictvím e-mailu přijde také první sada domácí práce pro vaše děti od vyučujících zejména na 2. stupni.

V případě potřeb - kontaktujte přímo třídního učitele a nebo vyučujícího konkrétního předmětu - https://zsceskaves.cz/cz/kontakty-na-zamestnance/

Prosím sledujte dostupné informační kanály (e-mail, web školy, FB, telefon, SMS).

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.