PODZIMNÍ NOCOVÁNÍ

PODZIMNÍ NOCOVÁNÍ

22.11.2022
Nocování dětí z kroužku knihožroutů se, podobně jako loni, konalo v měsíci říjnu, kdy knihovny v celé republice slaví různými způsoby knihovnický týden.

My jsme ho oslavili 21.října právě nocováním v obecní knihovně, při kterém jsme nejprve luštili knižní šifry, potom jsme si vyráběli knihožroutské průkazy a samozřejmě jsme četli: nejen pohádku před spaním z knihy Sáry Saudkové Půlnoční pohádky, ale potom, před usnutím, také každý svou knihu.

Ráno – po vydatné bábovkové snídani - nás čekalo další společné konání, a sice křišťálová výprava. Poté, co se k nám knihožroutům přidali další křišťálů chtiví zájemci ze třídy 5.A, nás pan Janas zavedl na místa, kde si každý nadšenec naplnil své zavazadlo překrásnými kameny různých velikostí. Naštěstí pro nás, kteří jsme vlekli plné batůžky, byla zpáteční cesta ke knihovně mnohem snazší, klesající. I tak jsme se nemohli dočkat, až ta těžká zavazadla odložíme a ulevíme svým otlačeným ramenům.

Ovšem naše úlovky stály za to; přijďte se na některé z nich podívat do obecní knihovny! A jestli se letos účastníte naší celoroční čtenářské soutěže, možná si nějaký krásný kámen budete moci odnést spolu s vypůjčenými knihami . . .

Ing. Kateřina Proske, foto Roman Janas

Fotografie
20221022_080204.jpg
dsc_0319.jpg
dsc_0335.jpg