Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje

Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje

24.01.2019

V olomoucké Čakaréně se uskutečnila charitativní akce s názvem Sportovní hvězdy dětem, které jsme se mohli účastnit díky panu Romanu Michálkovi a Ladislavu Sebökovi.

Sporotvní akce se účastnilo celkem šest desetičlenných týmů základních škol olomouckého kraje a Dětské domovy. Jesenicko reprezentoval tým složený z žáků 4. a 5. ročníků základní školy Česká Ves. Každý tým měl svého patrona, pro naší školu jsme měli tu čest sportovat s basketbalovým reprezentantem Lukášem Palyzou. Mezi dalšími patrony byli Tomáš Rosický, Miroslav Baranek, Radek Štěpánek, Jiří Veselý, Helena Horká.

Žáci se účastnili soutěží jako např. jízda na koloběžce, střelba fotbalovým míčem na terč, slalom s gymballem, střelba na koš ad. Během těchto dispciplín se žáci mohli účastnit doplňujících soutěží, tomboly, hudebních bloků. Závěrem dětem zahrála skupina Mirai.

Fotografie
unnamed-2.jpg
unnamed-3.jpg
unnamed-4.jpg
unnamed-5.jpg
unnamed-6.jpg
unnamed-7.jpg
unnamed.jpg
VIDEO z akce