Masopustní karneval

Masopustní karneval

01.03.2019
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí čtyřicet dní před svátky velikonočními. Součástí masopustu je karneval. A proto jsme 15. února pro žáky školní družiny a školního klubu takový karneval připravily.

Ve školní družině jsme se namalovali, oblékli do kostýmů a společně jsme odcházeli do školní jídelny, kde na nás čekal pan Švábek – animátor. Ten pro nás připravil soutěže, hry a tanečky v rytmu disco. Proběhla i krásná módní přehlídka masek. Čas rychle plynul a blížil se konec karnevalu. Poslední tanec byl věnovaný vychovatelkám školní družiny a školního klubu, které si rády s dětmi zatančily. Žáci odcházeli domů příjemně unaveni, s úsměvem na rtech, nadšeni a spokojeni.

Fotografie
img_0545.jpg
img_0546.jpg
img_0554.jpg
img_0555.jpg
img_0557.jpg
img_0569.jpg