Uklid'me Česko, World cleanup day

Uklid'me Česko, World cleanup day

04.09.2019
Naše škola má v plánu tuto akci uskutečnit v pátek 20. září.
Jedná se o dobrovolnickou akci. Chceme, aby se děti dozvěděly o od­ padech co nejvíce, proč je důležité na­kládat s odpady šetrně, jak předcházet jejich vzniku, v čem odpady ovlivňu­jí naše životy a naši budoucnost. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Jak se zapojit?
Můžete se zapojit v rámci jedné či více vyučovacích hodin (samozřejmě po domluvě s vyučujícími, kteří mají ve třídě hodinu).
Napište mi do mejlu pouze, kdo se bude chtít zapojit - třída + kolik vyuč. hodin (př. 5.A - 2h)
Pro letošek jsou vyhlášené dvě soutěže (nepovinné):
1. Za hledáním ztraceného pokladu – soutěž o nejkurióznější nález (můžete přímo donést do školy - nebo foto úlovku).
2. Komiks – pří­běh odpadku – jak to vidí odpadek – odpadku narostou nohy, ruce, bude mít na svou cestu vlastní názor. (formát max. A3)
                                      Mgr. Ivana Hundáková