Informace pro rodiče o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách – školní rok 2018/2019

Přihlášky

  • Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na 2 střední školy.

  • Při odevzdání těchto údajů: jméno a příjmení, název a adresa střední školy, kód a název oboru, bude přihláška žákům vyplněna a vytištěna ve škole.

  • Každou přihlášku odevzdává uchazeč sám na zvolenou střední školu.

Výsledky

  • Ředitel střední školy zveřejní na webu školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

  • Proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání.

Zápisový lístek

  • Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

  • Žák dostává pouze jeden a vydává ho základní škola.

  • V případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ“.

  • Žák musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

  • Zápisový lístek lze použít pouze jednou (vyjma případu odvolání a přijetí do oboru s talentovou zkouškou).

Důležité termíny

Podání přihlášek: školy s talentovou zkouškou: do 30. 11. 2018

Přijímací řízení na střední školy s talentovou zkouškou: od 2. 1. do 15. 1. 2019

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení: 31. 10. 2018

Podání přihlášek: ostatní střední školy: do 1. 3. 2019

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky:

1. termín: 12. 4. 2019 (náhradní termín: 13. 5. 2019)

2. termín: 15. 4. 2019 (náhradní termín: 14. 5. 2019)

1. kolo přijímacího řízení proběhne:

pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou: od 12. 4. do 28. 4. 2019

pro ostatní obory: od 22. 4. do 30. 4. 2019

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení: 31. 1. 2019