Jaká je škola v České Vsi dnes?

Základní škola v České Vsi je školou s nadstandardním materiálním vybavením, jediná škola v okrese s lehkoatletickým stadionem, škola, která má výborné výsledky v soutěžích v rámci okresu a kraje a podle ohlasů působí velmi příjemně na všechny, kdo se s ní blíže seznámí. Zaměření školy je orientováno na žáka, na respektování jeho osobního maxima a individuálních potřeb. Jsou zde vytvářeny podmínky pro efektivní a promyšlenou práci učitele, který využívá prvky moderní pedagogiky. Snažíme se vytvářet zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti vybavit každého žáka všemi potřebnými kompetencemi pro úspěšný život.

Ve školním roce 2018/2019 má škola 17 tříd s počtem 381 žáků. Učitelský sbor je věkově různorodý a v současné době čítá 36 pedagogických pracovníků a 2 externí zaměstnance. Na škole pracuje 7 správních zaměstnanců a 6 pracovníků školní jídelny. Škola v České Vsi je školou, která poskytuje kvalitní vzdělání ve vlídném prostředí.