KNIHOŽROUTI v českoveské obecní knihovně

KNIHOŽROUTI v českoveské obecní knihovně

27.01.2020
Abych to řek jasně, při čtení je krásně, už nikdy nebudeš sám!

Abych to řek celý, čtení je fakt skvělý, už nikdy nebudeš sám!

Pořád s tebou budou, jak lichá s tou sudou, už nikdy nebudeš sám!

(z písně Lichožrouti dětem)

Když jsme si s dětmi - nadšenými čtenáři ze třídy 2.A - prohlíželi knížky ve čtenářském kufříku (iniciativa MAP na podporu dětského čtenářství), zalíbila se nám knížka Kláry Smolíkové TAJNÝ ČTENÁŘSKÝ SPOLEK KNIHOŽROUTI. Shodli jsme se na tom, že bychom taky rádi chodili do nějakého čtenářského kroužku. A koneckonců by ani nemusel být tajný!

Protože hned vedle naší školy stojí budova obecní knihovny, požádali jsme vedení obce o možnost scházet se se pravidelně právě tady. A tak s příchodem nového kalendářního roku 2020 v naší obecní knihovně vznikl čtenářský kroužek KNIHOŽROUTI. Přihlásili se do něj především žáci obou našich druhých tříd a hned zpočátku bylo jasné, že někteří přecenili své možnosti. Už na naší první schůzce se ukázalo, že je čtení vlastně vůbec nebaví (což by zase tolik nevadilo, vždyť by mu právě ve čtenářském kroužku mohli přijít na chuť) a že se v knihovně neumí nebo nechtějí správně chovat (což naopak hodně vadilo všem ostatním).

Takže jsme počet nadšenců mírně upravili a začali jsme vymýšlet, jak by takový čtenářský kroužek mohl vypadat a co bychom v něm my čtenáři dělali. Děti vymyslely dostatek zajímavých činností, o kterých se časem určitě podrobněji rozepíšeme.

Prozatím tedy jen knihám zdar a všem malým čtenářům obzvláště, protože určitě platí, že KNIHA, TO JE ZÁVISLOST NA CELÝ ŽIVOT!


 

knihovnice Kateřina Proske

Fotografie
IMG_2817.JPG