Granty

ERASMUS+

Evropské projekty v nichž je naše škola aktivně zapojená.

Florbal hrou, hrajeme napříč Evropou

Název projektu: Florbal hrou, hrajeme napříč Evropou Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001532 Doba trvání projektu: 1.05.2018-30.04.2019 Příjemce podpory: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko Rozpočet projektu: 19 976,65 € Projekt řeší malou intenzitu kontaktů sportujících dětí a mládeže polsk ... (více)

Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony VLNKA 2017 Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007198 Doba trvání projektu: 1.09.2017-31.08.2019 Příjemce podpory: Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozpočet projektu: 1 034 286,00 Kč Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzděláván ... (více)

Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol. Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pá ... (více)

Školní mléko

Školní mléko

Obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s ... (více)

EU peníze školám

Od roku 2011 čerpáme finanční prostředky projektu EUpenizeskolam.cz, název projektu VLNKA kvalita školy, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2662 V rámci projektu jsme vytvořili ucelené sady vzdělávacích materiálů blíže specifikované v tabulce. Za účelem získání materiálu kontaktujte koordinátora ICT podolska@zsceskaves.cz vzdělávací oblast vzdělávací obor vyučova ... (více)