Granty

Erasmus +

Erasmus +

„Učení nás baví“ a učíme (se) dobře V rámci dalšího vzdělávání našich pedagogických pracovníků se naše škola zapojila do projektu Erasmus+ KA1 s názvem „Učení nás baví“. Tento program EU umožňuje zaměstnancům školy bezplatnou účast jak na jazykových, tak i na odborných vzdělávacích pobytech v zahraničí.

Florbal

Základní škola Česká Ves realizuje v rámci Euroregionu Praděd od 1.1.2022 další mikroprojekt pod názvem „Florbal, sport a výlety“. Polskými partnery jsou UKS Trolik Opole a Gmina Praszka. 

Šablony VLNKA 2023

Šablony VLNKA 2023

Koordinátorka projektu je Mgr. Eva Gregrová (ZŠ) ve spolupráci s vedením školy (ŘŠ) a vedoucí školní družiny Evou Franklovou (za ŠD i Školní klub) Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I -  „Šablony VLNKA 2023” Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007863  Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) Realizace: 1. 9. 2023 - 30. 6. 2025 Dotace: 2 471 516,00 Kč Projek ... (více)

Podpora komunitního života

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - Dotace z Programu rozvoje venkova - 6. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.  MAS https://www.masjesenicko.cz/cz/uvod/ 259 973,00 Kč Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace Žadatelem je Základní škola Česká Ves, která mimo hlavní činnost provozuje také doplňkovou činnost, kterou je pořádán ... (více)

Školní mléko

Obecně prospěšná společnost Laktea, která má za cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerp ... (více)

Ovoce do škol

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol. Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pá ... (více)

Obědy pro děti

Obědy pro děti

Společnost WOMEN FOR WOMEN o.p.s., pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kteoru nedokáží řešit vlastními silami, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Projekt - obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prost ... (více)

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu

Na cestě ke smysluplnému vzdělávání od roku 2002 První rodinnou nadaci zaměřenou na zlepšení vzdělávání v Česku založili Renáta a Petr Kellnerovi už v roce 2002. Později ji sloučili se svými dalšími filantropickými aktivitami pod jednu hlavičku. Tak vznikla Nadace The Kellner Family Foundation. Nadace proměňuje život tisícům dětí a mladých lidí. Zpřístupňuje špičkové vzdělání středošk ... (více)

Projekty vzdělávání

Projekty - granty - 2022 Díky financím EU a národním zdrojům jsme schopni zkvalitňovat vzdělávání a aktivity naší školy! V projektech se zaměřujeme na zlepšování prostředí školy, mezinárodní spolupráci, komunitní život, kvalitní výuku, volnočasové aktivity a mnoho dalšího. Při žádostech o dotace a získávání finančních prostředků pro naše ... (více)

IKAPOK II

IKAPOK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj   Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovan ... (více)

SCIO

Celorepublikové srovnávací testování, které slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porování se stovkami školy z celé ČR. Obsahuje testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny a obecných studijních předpokladů.