Kontakty na zaměstnance

 45 osob
Vedení školy
Třídní učitelé
Učitelé bez třídnictví
Školní klub a družina
Asistentka pedagoga
Školní psycholog
Školní jídelna
Správa školy
 45 osob