Kontakty na zaměstnance

 40 osob
Vedení školy
Třídní učitelé
Učitelé bez třídnictví
Školní klub a družina
Asistentka pedagoga
Školní psycholog
Školní jídelna
Správa školy
 40 osob