Jaká je škola v České Vsi dnes?

Základní škola v České Vsi je dlouhodobě považována za školu, která vyniká osobním přístupem k žákovi. Ve spolupráci s dalšími organizacemi nabízíme širokou škálu aktivit v rámci výuky, nebo jako nabídku volnočasových aktivit. Jsme zapojeni do mezinárodních projektů. Naše škola se výrazně podílí na kulturním životě obce a svou činností pomáhá budovat společenské vztahy napříč regionem. Máme aktivní Radu rodičů, která pořádá mnoho zajímavých akcí.

Školní žákovský parlament má důležité slovo v organizaci školy, žáci se aktivně zapojují do života školy. Nabízíme služby školního psychologa i speciálního pedagoga. Materiální vybavení udržujeme na nadprůměrné úrovni – díky financím z projektů a spolupráci s obcí. A k tomu všemu - jídlo z naší kuchyně je prostě skvělé :-)

Ve školním roce 2023/2024 má škola 16 tříd s počtem 330 žáků. Učitelský sbor je věkově různorodý a v současné době čítá 42 pedagogických pracovníků. Na škole pracuje 6 správních zaměstnanců a 6 pracovníků školní jídelny. Škola v České Vsi je školou, která poskytuje kvalitní vzdělání ve vlídném prostředí.