ZPÍVÁME KE DNI MATEK

ZPÍVÁME KE DNI MATEK

06.05.2020
Dnes už není jen škola a rodiče, ale škola ve spolupráci s rodiči. Vážíme si toho, že i v této době stojí komunikace mezi učitelem a rodiči na oboustranném porozumění a důvěře.

Proto chceme poděkovat všem matkám (rodičům, babičkám) za jejich trpělivost a láskyplnou péči. (Samozřejmě myslíme i na tatínky.)

Děti spolu s učiteli z 1. stupně nazpívali písničku "To je krásný svět" (J. Horáčkové).