Stanoviště jednotlivých skupinek pro nástup do školy - informace

Stanoviště jednotlivých skupinek pro nástup do školy - informace

21.05.2020
V přiloženém souboru najdete přesné umístění jednotlivých stanovišť vč. stručného popisu.

Na jednotlivých stanovištích bude také cedulka konkrétní třídy s uvedeným časem srazu. 

Informace v obrazové podobě naleznete zde.