Pravidla pro pobyt žáků ve škole v období od 8. 6. do konce školního roku

Pravidla pro pobyt žáků ve škole v období od 8. 6. do konce školního roku

03.06.2020
Věnujte prosím pozornost nastaveným pravidlům, které je nutné dodržet při vstupu do školních prostor od 8. června 2020, zejména pro žáky 2. stupně.
- Při 1. vstupu do školy je nutné vyučujícímu odevzdat Čestné prohlášení
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
- Žáci respektují organizační pokyny vyučujících.
- Vzhledem k občasnému charakteru vzdělávání se OBĚDY ŽÁKŮM 2. STUPNĚ NEPOSKYTUJÍ.
- čestné prohlášení zde