Setkání s rodiči žáků 1. ročníku 2020/2021 

Setkání s rodiči žáků 1. ročníku 2020/2021 

16.06.2020
Vážení rodiče budoucího prvňáčka, 

zveme Vás na setkání, kde vám podáme informace k nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy základní školy. Po zvážení různých variant jsme se nakonec rozhodli upřednostnit osobní kontakt s Vámi. 

Schůzka se bude konat v pondělí 22. června 2020 od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Česká Ves. 

Na programu jsou informace k organizaci školního roku, k pomůckám, školní družině, stravování ve školní jídelně, nabídka volitelných aktivit a kroužků atd. 

Dovolujeme si vás upozornit, že akce se uskuteční podle postupů Ministerstva zdravotnictví k ochraně zdraví osob platných v době konání akce. Účastník schůzky v tomto smyslu odpovídá za bezpečnost svou i ostatních zúčastněných. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Mgr. Filip Worm 

ředitel školy