Závěr školního roku 2019/2020

Závěr školního roku 2019/2020

18.06.2020
Dobrý den, vážení rodiče (zákonní zástupci dětí),

věnujte pozornost pokynům k poslednímu týdnu školního roku 2019/2020:

OD PONDĚLÍ 22. ČERVNA DO ČTVRTKA 25. ČERVNA:

  • je možné uskutečnit setkání celé třídy pro aktivity, které nejsou vzdělávacího charakteru
  • organizace aktivit je v režii třídních učitelů, kteří Vás budou informovat
  • akcí se mohou účastnit pouze žáci bez příznaků virového onemocnění
  • vzdělávací aktivity na 1. stupni se realizují stále v neměnných skupinkách
  • každý žák musí mít vyplněno Čestné prohlášení – pokud ho již neodevzdával dříve.

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ V PÁTEK 26. ČERVNA

  • Na 1. STUPNI stále nemůžeme poskytovat školní družinu – proto bude pátek 26. června probíhat ve stejné organizaci, jako běžné dny. To znamená, že časy vstupu do školy, oběda i konce výuky jsou tak, jak jste zvyklí z minulých týdnů. Kdo bude mít zájem vyzvednout dítě dříve (hned po předání vysvědčení) nebo mu umožnit samostatný odchod od školy dříve, musí o tom informovat třídního učitele!
  • Na 2. STUPNI bude vysvědčení předáváno v časech, které vám sdělí třídní učitel a předáním vysvědčení program končí.

PRÁZDNINY

  • Na pondělí 29. a úterý 30. června vyhlašuji z technických důvodů ředitelské volno.
  • Nový školní rok začne v úterý 1. září 2020
  • Sledujte webové stránky školy www.zsceskaves.cz a školní facebook

Děkuji všem za spolupráci v tomto pestrém školním roce a přeji Vám klidné letní dny spojené s odpočinkem a pohodou.

Mgr. Filip Worm

ředitel školy