Organizace výuky od pondělí 5. 10. 2020

Organizace výuky od pondělí 5. 10. 2020

03.10.2020
Vážení a milí rodiče,
na základě Usnesení vlády z 30. 9. bylo nutné na naší škole udělat určitá opatření s platností od pondělí 5. 10. 2020.

VÝUKA POUZE DO 13:30

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
RÁNO pouze 1. až 3. třída!
ODPOLEDNE 1. až 5. tř. - provoz POUZE DO 16:00 hod.

ŠKOLNÍ KLUB na 2. stupni NEBUDE!

ŠKOLNÍ KROUŽKY:

- kde je možné dodržet počet max. 10 osob se je budeme snažit zachovat

- budete informováni vedoucími kroužků.

-------

"mimořádným opatřením (...) se omezuje provoz škol (...) tak, že součástí vzdělávání NENÍ ZPĚV ANI SPORTOVNÍ ČINNOST uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). (...) zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy." 

"U 1. STUPNĚ základních škol (...) se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění."

"U 2. STUPNĚ základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti)."

"organizace ŠKOLNÍ DRUŽINY tak, aby oddělení, popřípadě skupina byla tvořena žáky jedné třídy"