Základní škola zimním spánkem rozhodně nespí

Základní škola zimním spánkem rozhodně nespí

02.03.2021
Již brzy to bude rok, co jsou žáci s různými přestávkami doma a výuka probíhá distančně. O tom, jak je tento způsob výuky náročný, ví už každý své. I přesto je naším cílem vytěžit z této zkušenosti to nejlepší. Všichni vyhlížíme obnovení prezenční výuky a doufáme, že to světélko na konci tunelu se opět rozsvítí.

Výuka začala být věcí veřejnou, doslova vpadla do našich domácností. Stala se tak zejména na prvním stupni společnou rodinnou záležitostí. Učitelé odhalili své karty – rodiče jsou často přítomni na hodinách výuky a vidí, jak kantoři pracují a jakým stylem přistupují k žákům. Stejně tak na druhém stupni, kde se u žáků střídá učitelů více.

Aktuálně probíhá mezi rodiči a žáky školy velký dotazník SCIO právě na téma distanční výuky. Odpovědi jsou pro nás často povzbudivé a motivují nás, jindy nás vedou k zamyšlení a pohledu do budoucnosti. Mnohé kladné zkušenosti a nově získané dovednosti z distanční výuky rádi zařadíme do chodu školy i po návratu do lavic.

Ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Dobrá vyhlídka Šumperk jsme připravili online podpůrný seminář pro rodiče. Protože současná situace je náročná, tak hledáme způsob, jak je povzbudit a pomoci jim. Pokračujeme také ve vynikající spolupráci s psycholožkou Monikou Novotnou.

Pro žáky je náročná ztráta přirozených sociálních kontaktů. Proto oceňuji akce Školního parlamentu. O akci Peče celá škola se dočtete v samostatném článku. Současně vyhlásili žáci Školního parlamentu novou výzvu – je o pohybu, objevování okolí České Vsi a hledání pokladu. Více zveřejňujeme na webových stránkách školy.

V samotné škole, do níž dochází jen žáci 1. a 2. třídy, jsme získali prostor k pokračování v rekonstrukcích. V poslední době se nám podařilo zrealizovat drobné stavební práce k zefektivnění pohybu správních zaměstnanců školy, obnovit opěrné zídky technického zázemí, znovuotevřít klubovnu šachistů, zmodernizovat dvě učebny včetně nového vybavení, instalovat obrazovky informačního systému propojeného se systémem obecního úřadu. Vše mohlo proběhnout díky spolupráci s obecním úřadem, jmenovitě díky projektovému zajištění panem Ladislavem Cabadajem. Také neutuchající energie a podpora školy ze strany pana starosty je pro nás povzbuzením.

Velmi nám chybí společné akce, na kterých jsme se vždy mohli neformálně potkávat. Připravujeme Den otevřených dveří. Těšíme se, že vás budeme moci na oplátku pozvat do školy (byť pouze online) – když už jste nás mnozí pozvali k vám domů na obrazovkách počítačů.

Mgr. Filip Worm, ředitel školy

(Text článku je převzat z Českoveského zpravodaje č. 02/2021 - online ZDE)