ERASMUS+ V DOBĚ COVIDU

ERASMUS+ V DOBĚ COVIDU

12.07.2021
„Staré končí, nové začíná …“ Jak jsme na tom letos s Erasmem+ a projekty vzájemné spolupráce?
Škola v České Vsi byla v tomto školním roce zapojena současně do tří schválených projektů v rámci Erasmus+.

Končí projekt „Zábavná matematika“, který byl tvořen týmy ze Španělska, Itálie, Islandu a České republiky. Tento projekt byl zaměřen na zábavnou matematiku, anglický jazyk, objevování jiných kultur a poznávání nových přátel a zemí. Zároveň umožnil výměnu zkušeností v práci učitelů a managementu zúčastněných škol. V Erasmus klubu jsme se s našimi žáky setkávali pravidelně jedenkrát týdně před začátkem vyučování. Pracovali jsme virtuálně na matematických nebo vlastivědně-kulturních úkolech. Poznávali jsme členy a země ostatních týmů a připravovali se tak na osobní setkání. První z nich proběhlo před dvěma lety v květnu 2019 na Islandu, další společné chvíle jsme prožili ve Španělsku v následujícím školním roce v říjnu 2019. U únoru 2020 jsme hostili naše nové přátelé u nás v České Vsi a poskytli jim zázemí jak v našich rodinách, tak i na půdě školy.

Na prosluněnou italskou Sicílii plánovanou na květen 2020 bohužel kvůli Coronavirové pandemii nedošlo. Projekt byl o půl roku prodloužen, nicméně na setkání podmínky nebyly příznivé ani později. Rozlučkové „farewell meeting“ proběhne tedy už jen online. Víme však, že navázaná přátelství mezi učiteli i mezi dětmi projektem nekončí.

V současné době běží pro žáky již nový projekt v podobném duchu nazvaný „Matematika v pohybu!. Pokračujeme v myšlence předešlého projektu a navazujeme tak na získané zkušenosti. Projekt je oproti svému předchůdci obohacen také o pohyb během učení a částečně i o umění. Postupně také posilujeme náš Erasmus tým o další zájemce z řad děti i kolegů a těšíme se na práci s novými týmy. Tentokrát se setkáme se skupinami ze Švédska, Litvy, Estonska, Portugalska. Momentálně s dětmi pracujeme na novém logu projektu a připravujeme první seznamovací aktivity ve virtuálním prostředí.

Souběžně s novým projektem probíhá v rámci projektů dotovaných EU také další vzdělávání našich pedagogů. Ti jsou zapojeni do dvouletého projektu s názvem  „Učení nás baví“.  Spolupracujeme s učiteli z Anglie a Itálie:  probíhají online setkání, náslechy v hodinách.  V květnu proběhl celoškolní třídenní virtuální meeting organizovaný pro ostatní online z italské Ancony a na začátku června budeme vysílat přenosy ze základky v České Vsi.  Obě setkání měla proběhnout naživo, situace to však opět nedovolila. V případě rozvolnění a lepších podmínek pro cestování čeká na několik učitelů v příštím školním roce výjezd na jazykové kurzy v Anglii, v plánu jsou také náslechy na školách v obou zmíněných zemích a v neposlední řadě také vyjedou na zahraniční matematické kurzy.

Věříme, že nám podmínky budou nakloněny a dosáhneme všech stanovených cílů nejen v tomto projektu.

Fotografie
PHOTOS ONLINE meetings.jpg