Florbal covidu navzdory

Florbal covidu navzdory

07.12.2021
O víkendu 27. a 28.2021 završili mladí florbalisté ze ZŠ Česká Ves pátou a šestou "Olympiádou" přeshraniční projekt „Florbalová klání – koloběžková snažení“.

V malebné polské Pokrzywné bojovali v sobotu a v neděli ve třech věkových kategoriích od 7 do 15 let družstva ZŠ Česká Ves, UKS Trolik Opole a UKS Blyskawica. Naši nejmladší florbalisté byli jednou první a jednou druzí, v kategorii 10-12 let skončilo družstvo České Vsi 2x třetí a nejstarší 13-15 let obsadili 2x druhé místo.

Termíny jednotlivých olympiád musely být v důsledku koronavirové situace často měněny a projekt tak skončí o rok později, 31.12.2021. V průběhu trvání celého projektu si děti užívaly pravidelných tréninků florbalu, vzájemných utkání, soutěží v jízdě na koloběžkách. Prostřednictvím společných výletů po místech Euroregionu Praděd v Česku i v Polsku děti vzájemně poznávaly své nejbližší sousedy, jejich kulturu, zvyky a také kus historie, bez ohledu na hranice mezi státy. Naplnili tak program a cíle projektu.

Za úspěšné naplnění obsahu projektu je třeba poděkovat p. Mgr. Josefu Zbyňovcovi, který se staral o dvě družstva, byl hlavním organizátorem akcí, dále p. Michalu Švecovi, trenéru družstva prostřední kategorie a organizátoru veškerého občerstvení a také doprovázejícím rodičům, kteří pomáhali s organizací. V neposlední řadě patří dík hlavnímu manažeru, panu Mgr. Filipovi Wormovi, řediteli Základní školy Česká Ves.

Jan Zaoral
koordinátor projektu

Fotografie
262172441_233970792037882_2669150499915096812_n.jpg
261814455_461873682225248_4398913719533112345_n.jpg
261947187_298105808871481_8476963975253337352_n.jpg
261635502_937748913790783_3680549419192377316_n.jpg