ZAHRADNÍ SLAVNOST 2022

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2022

19.07.2022
Oslava léta, prázdnin a konce školního roku

Již tradiční Zahradní slavnost, je poděkováním, oslavou a možností setkat se neformálně, popovídat si...

Děti si ve spolupráci s třídními učiteli připravily bohatý kulturní program. Nejmenší zazpívali a zatančili, starší nás provedli moderní muzikou i tancem ulice. Měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku v trendech odívání a nebo si poslechnout  píseň Učitelka :).

Oceněno bylo mnoho dětí za svou píly, odvahu, tvrdnou dřinu i snahu.

Strhli jsme rekord při společném speciálním tanečku, který je k vidění na našich FB stránkách. Mnozí jste ochutnali speciality místních spolků a jiné dobroty, ti nejmenší se vrhli na mega pískoviště.

Všem, kteří nás navštívili děkujeme a věříme, že se zase brzy společně sejdeme.

Přejeme Vám krásné léto a prázdniny, Vaše ZŠ Česká Ves