Laskavost je nakažlivá

Laskavost je nakažlivá

22.11.2022
V neděli 13. listopadu jsme oslavili Světový den laskavosti. Naše škola se již tradičně zapojila do celorepublikového happeningu #jsemlaskavec.

A protože se v neděli do školy nechodí, rozhodli jsme se být laskaví již o pár dní dříve. Ve středu 9.11. celý první stupeň spojil své třídy, oblékl kabáty a čepice a společně vyrazil potěšit naše seniory do Domova s pečovatelskou službou v České Vsi.

Zazpívali jsme si společně známé lidové písničky, seniorům jsme předali přáníčka a jablíčka. Bylo to laskavé,
milé setkání plné úsměvů a radosti všech generací.

Laskavost je často vnímána jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto buďme laskaví nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. A pamatujme na to, že laskavost plodí laskavost ��

Mgr. Kateřina Chorváthová