Stmelovací akce v 6. A

Stmelovací akce v 6. A

30.10.2019
Na začátku školního roku jsme tak trošku plánovali a zvažovali, co bychom rádi během nastávajících deseti měsíců spolu chtěli absolvovat. Jelikož tentokrát neproběhl „ adapťák“, a my se opravdu potřebovali pro další spolupráci více poznat, navrhla jsem vyrazit na jednodenní výlet.

Rodičům i žákům se nápad líbil, zbývalo tedy už jen vybrat cíl. Vzhledem k našim potřebám, tak zvítězil plán – vydat se do nedaleké poněkud zvláštní lokality – do Lesního baru v Horní Lipové. Pravda, počasí k nám nebylo zrovna přívětivé, ale přizpůsobila jsem program a nakonec vše klaplo. Vyzkoušeli jsme si, jak zvládáme chování na veřejnosti, jak se dokážeme reagovat v tísnivých situacích, jak dokážeme vzájemně komunikovat a řešit společně problémy. A i když „moje děti „ v tento den neabsolvovali výuku, museli využít v rámci úkolů matematické, jazykové, výtvarné, přírodopisné i zeměpisné znalosti. Jedna ze skupin dokonce svůj úkol zhudebnila. Protáhli jsme se, poznali se v různých situacích, zasmáli se, poučili – a to bylo podstatné a našim cílem. Při rozcházení se u vlakového nádraží se ukázala duha, co k tomu dodat… Akce se povedla. Děkuji všem, i rodičům za důvěru.

tř. uč. J. Procházková