VÁNOČNÍ DÍLNIČKY VE ŠKOLE

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY VE ŠKOLE

20.12.2019
Doba adventní je již v plném proudu příprav a shonu. Abychom se trošku vánočně naladili a děti si mohly vyrobit nějakou  ozdobu, proběhly na naší škole v pátek 13. prosince vánoční dílničky. I když datum nasvědčovalo tomu, že by se nemuselo vše vydařit, nás nic neodradilo a nakonec se celá akce opět povedla.

Doba adventní je již v plném proudu příprav a shonu. Abychom se trošku vánočně naladili a děti si mohly vyrobit nějakou  ozdobu, proběhly na naší škole v pátek 13. prosince vánoční dílničky. I když datum nasvědčovalo tomu, že by se nemuselo vše vydařit, nás nic neodradilo a nakonec se celá akce opět povedla.

Žáci pátých tříd pod vedením svých třídních učitelek si pro nás nachystali krásný vánoční soubor písniček a básniček. Po vystoupení se děti pustily do vyrábění různých vánočních ozdob, malování perníčků, zdobení vánoční hvězdy, nebo mohly vyrábět postavičky do vánočního Betléma, který je vystaven  u šaten ve škole.

Kdo chtěl, mohl také přispět malou finanční částkou na dobrou věc. Žáci devátého ročníku vyráběli výrobky, které prodávali a vybrané finance potom budou zaslány na podporu jemenským rodinám. Nebo jsme měli možnost přispět koupí obrázku kočičky nebo pejska na sbírku Jesenické tlapky, kde se starají se o toulavá a nemocná zvířata. A kdo chtěl, mohl si koupit krásné dřevěné sněhuláčky, které vyráběli žáci šestých a sedmých třídy s panem učitelem Zbýňovcem, výtěžek z těchto výrobků  byl věnován radě rodičů. 

Zároveň probíhala soutěž o nejhezčí vánoční výrobek, který žáci vyráběli buď jako jednotlivci nebo celý kolektiv. Každý, kdo byl na dílničkách, mohl hlasovat pro ten nejkrásnější vánoční výrobek. Po víkendu hlasovaly i jednotlivé třídy a po té proběhlo vyhlášení, kdy výherci byli odměněni sladkostmi.

K celkové pohodě na prostranství před Íčkem hrál kytarový soubor paní Šimonové a kdo chtěl, mohl se posilnit výborným punčem nebo skvělou kávou.

Děkuji všem učitelům a zaměstnancům školy za pomoc na této akci a  obci Česká Ves za finanční podporu.

Za radu rodičů Alena Černěnková