Distanční výuka od 9. 11. na 2. stupni

Distanční výuka od 9. 11. na 2. stupni

05.11.2020
Vážení rodiče žáků na 2. stupni ZŠ,
rád bych Vás seznámil s postupy vzdělávání, které budeme uskutečňovat od pondělí 9. listopadu do ukončení distančního vzdělávání.

 Vnímáme, že žáci od 6. do 9. třídy by měli být schopni plnit úkoly samostatně, bez Vaší pomoci. Zároveň je potřeba udržet osobní kontakt žáků a učitelů. Proto bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu (viz níže), na který byli žáci zvyklí z doby osobní přítomnosti ve škole. Celé dopoledne (od 8:00 do 13:30 hod.) tak budou žákům řídit učitelé.

 Učitelé každou vyučovací hodinu zahájí tzv. online meetem (video setkáním přes aplikaci Google Meet, jejíž odkaz žáci již používají v Google Učebně). Časy začátků hodin jsou shodné s běžným rozvrhem (např. v 8:00, 8:55). Předměty HV, VV, TV a Člověk a svět práce (ČP) se touto formou nevyučují.

 Učitelé sami rozhodnou, zda budou s žáky celou hodinu online ve spojení, nebo se po několika minutách odpojí - a nechají žáky pracovat samostatně na úkolu, který jim předem připravili.

 Tím se bude výuka více podobat běžnému pracovnímu dni ve škole, kdy žáci samostatně či s pomocí učitele projdou každou vyučovací hodinou. Chceme, aby Vás školní činnost žáků na 2. stupni nezatěžovala víc, než v běžném režimu. Také je důležité, abychom děti vedli k soustavné a průběžné práci v průběhu jejich pracovního času. Učitelé se budou snažit, aby úkoly byly splnitelné pouze v jejich hodině a nebylo nutné je řešit nad rámec školního času.

 K přehledu, co žáky čeká, používáme Google Kalendář. Žáci už ví, že ho najdou v hlavním menu Google Učebny. Je to skvělý nástroj, kde se žákům ukazují konkrétní úkoly na den - včetně přímého odkazu do Google Učebny, aby ho mohli začít dělat.

 Pokud si žák nebude vědět rady s úkolem z hodiny nebo se objeví technické problémy, ozve se bezodkladně přímo vyučujícímu toho daného předmětu.

 Předem známou nepřítomnost na výuce oznamujte třídnímu učiteli přes zprávy v Bakaláři Komens. 

 Zpětné omlouvání nečekané nepřítomnosti žáka na výuce (nebyl přítomen na výuce, neodevzdal včas úkol) oznamujte třídnímu učiteli na Bakaláři Komens nejpozději do 3 kalendářních dnů.

 Blíží se čtvrtletí a s ním spojené průběžné hodnocení žáků.  Čtvrtletní známku uvidíte po 20. listopadu v systému Bakaláři.

 V současné situaci vidíme, že pouze známka nestačí. Proto učitelé připravují také slovní komentář ke každému žákovi, v němž Vám popíšeme, jak se dítěti daří dosahovat úspěchů a kde má rezervy. 

 S textem budete seznámeni na konzultacích s třídními učiteli, které budou probíhat od 25. listopadu. Tentokrát netradičně formou online setkání na Meetu. Odkazy a harmonogram konzultací Vám budou třídní učitelé rozesílat a domlouvat se s vámi na termínu. Ideální bude, když se připojíte i s dětmi.

Aktuální rozvrh hodin tříd na 2. stupni od 9. 11. 2020:

6.A   6.B   6.C   7.A   7.B   8.A   8.B   9.A   9.B

 Děkuji za Váš čas a energii, kterou v této náročné době věnujete svým dětem!

 Přeji Vám pevné zdraví.

 za celý pedagogický sbor a vedení školy 

 Mgr. Filip Worm, ředitel školy