Návrat žáků 1. a 2. třídy do školy - od 18. 11. 2020

Návrat žáků 1. a 2. třídy do školy - od 18. 11. 2020

13.11.2020
Vážení rodiče žáků v 1. a 2. třídě,
jsme velmi rádi, že můžeme od středy 18. 11. 2020 opět otevřít školu - i když zatím pouze žákům 1. a 2. třídy. Zde jsou základní informace k organizaci výuky od 18. 11. 2020

1) Chci Vám především PODĚKOVAT za výbornou spolupráci v době distanční výuky a vyjádřit Vám velký respekt, protože jste byli pro učitele skvělými partnery při vzdělávání dětí!

2) Ujistit Vás, že Vám můžeme nabídnout ŠKOLNÍ DRUŽINU pro děti v téměř klasickém rozsahu - to je už od 6:30 ráno a odpoledne do 16:00 hodin.

3) OBĚDY V JÍDELNĚ budou PLOŠNĚ PŘIHLÁŠENY VŠEM, kdo na ně běžně chodí (pokud potřebujete jinak, změňte si to na strava.cz nebo přímo zavolejte panu Švecovi do jídelny)

4) Škola pro děti, které nenavštěvují ranní školní družinu, bude otevřena klasicky od 7:40 a výuka bude začínat v 8:00, jak jste byli zvyklí.

Ještě ladíme upravený rozvrh hodin a přesné časy oběda (aby se děti v jídelně nepotkávaly) - budeme Vás informovat.

Za vedení školy a pedagogický sbor
Mgr. Filip Worm