Distanční výuka na 2. stupni od 4. 1. 2021

Distanční výuka na 2. stupni od 4. 1. 2021

02.01.2021
Výuka na 2. stupni bude opět probíhat naplno distančně. Základní informace k jejímu průběhu si přečtěte zde:

Upravené rozvrhy výuky od 4. 1. 2021:

6.A   6.B   6.C   7.A   7.B   8.A   8.B   9.A   9.B

Učitelé každou vyučovací hodinu zahájí tzv. online meetem (video setkáním přes aplikaci Google Meet, jejíž odkaz žáci již používají v Google Učebně). Časy začátků hodin jsou shodné s běžným rozvrhem (např. v 8:00, 8:55). Předměty HV, VV, TV a Člověk a svět práce (ČP) se touto formou nevyučují.

 Učitelé sami rozhodnou, zda budou s žáky celou hodinu online ve spojení, nebo se po několika minutách odpojí - a nechají žáky pracovat samostatně na úkolu, který jim předem připravili.

 Tím se bude výuka více podobat běžnému pracovnímu dni ve škole, kdy žáci samostatně či s pomocí učitele projdou každou vyučovací hodinou. Chceme, aby Vás školní činnost žáků na 2. stupni nezatěžovala víc, než v běžném režimu. Také je důležité, abychom děti vedli k soustavné a průběžné práci v průběhu jejich pracovního času. Učitelé se budou snažit, aby úkoly byly splnitelné pouze v jejich hodině a nebylo nutné je řešit nad rámec školního času.

 K přehledu, co žáky čeká, používáme Google Kalendář. Žáci už ví, že ho najdou v hlavním menu Google Učebny. Je to skvělý nástroj, kde se žákům ukazují konkrétní úkoly na den - včetně přímého odkazu do Google Učebny, aby ho mohli začít dělat.

 Pokud si žák nebude vědět rady s úkolem z hodiny nebo se objeví technické problémy, ozve se bezodkladně přímo vyučujícímu toho daného předmětu.

--------------

NEPŘÍTOMNOST NA VÝUCE:

 Předem známou nepřítomnost na výuce oznamujte třídnímu učiteli přes zprávy v Bakaláři Komens. 

 Zpětné omlouvání nečekané nepřítomnosti žáka na výuce (nebyl přítomen na výuce, neodevzdal včas úkol) oznamujte třídnímu učiteli na Bakaláři Komens nejpozději do 3 kalendářních dnů.