Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

26.01.2021
Jakým způsobem bude probíhat předávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021? Kde bude zveřejněno pololetní hodnocení žáků? Více v textu:

Žáci přítomní ve škole:

- žáci 1. a 2. třídy obdrží výpis vysvědčení běžným způsobem, tj. poslední den pololetí ve škole. Vysvědčení jim předá třídní učitelka ve čtvrtek 28. ledna v průběhu vyučování.

Žáci vzdělávaní distančně:

- žáci 3. až 9. třídy obdrží listinnou podobu výpisu vysvědčení nejpozději 3. vyučovací den po návratu do školy

- ve čtvrtek 28. ledna 2021 dopoledne bude pololetní hodnocení zpřístupněno online ve školním informačním systému Bakaláři.

---------------------

Celý popis postupu dle MŠMT:

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

(Zdroj https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq)