Zápis do 1. ročníku základní školy 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základní školy 2021/2022

28.04.2021
Aktualizováno 28. 4. 2021 - zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ (dle registračních čísel) - rozklikněte

-----------

Vážení rodiče,
letošní zápis do 1. třídy základní školy bude probíhat distanční formou – tj. písemně na dálku. V tomto článku Vás provedeme procesem zápisu k povinné školní docházce krok po kroku.

KDO?

Zápis k povinné školní docházce od 1. 9. 2021 se týká:

 • dětí narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
 • dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětí, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2021:
  • pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení
  • pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

KDY?

Zápis proběhne v období od 6. do 23. dubna 2021

JAK?

Podáním Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 • žádost je ke stažení a vytištění ZDE, případně si ji vyzvedněte v kanceláři školy

Vyplněné žádosti lze škole předat těmito způsoby:

 • osobním podáním v kanceláři školy nebo do určené schránky před vchodem
 • zasláním poštou na adresu: Základní škola Česká Ves, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu info@zsceskaves.cz
 • doručením do datové schránky školy (mbipkh3)

OZVEME SE VÁM:

Přijetí Vaší žádosti Vám potvrdíme obratem – proto je důležité, aby Vámi uvedené kontaktní údaje byly aktuální. Obdržíte od nás také registrační číslo, pod kterým žádost evidujeme.

O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května budete informováni dle registračních čísel prostřednictvím webových stránek školy nebo také vyvěšením informace u vchodu do školy a na vývěsce obecního úřadu.

CHCEME SE S VÁMI I DĚTMI VIDĚT OSOBNĚ:

V průběhu května nebo června uspořádáme motivační setkání s rodiči a žáky budoucího 1. ročníku. O tom, jakou formou proběhne, Vás budeme s předstihem informovat. Rádi bychom dětem i Vám tento významný okamžik v životě dítěte pomohli prožít i slavnostnější formou – ne pouhým formálním podáním přihlášky. Zároveň Vám na setkání předáme důležité informace, které Vás k zahájení povinné školní docházky zajímají.

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

1) Žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Česká Ves.

2) Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Česká Ves, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.

3) Žáci z jiných školských obvodů až do naplnění kapacity tříd. (Přednostně ti, kteří již mají na ZŠ Česká Ves sourozence.)

4) Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 3a stanovuje ředitel školy maximální počet prvních tříd a maximální počet žáků, kteří mohou být přijati pro školní rok 2021/2022:

 • počet tříd: 2
 • maximální naplněnost třídy do 28 žáků (max. počet dětí 56)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonní zástupci mají možnost zažádat o odklad povinné školní docházky. Žádost si lze stáhnout ZDE, případně vyzvednout v kanceláři školy.

Tuto žádost doručí zákonní zástupci spolu s žádostí o přijetí. K žádosti o odklad je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna PPP nebo Speciálně pedagogické centrum SPC) a doporučení odborného lékaře či klinického psychologa jedním z výše uvedených způsobů doručení.

Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám na tel. číslo 584 428 170 nebo napište mail na info@zsceskaves.cz

Fotografie
Seznam přijatých uchazečů - zápis 2021