Informace k vyplnění zápisového lístku

Informace k vyplnění zápisového lístku

27.04.2021
Před odevzdáním zápisového lístku na vybranou střední školu je potřeba vyplnit žlutě označené kolonky (viz přiložený vzor zápisového lístku)

Školní rok: již máte vyplněný.

Název školy, kód a název oboru vzdělání: stejné údaje, které byly na přihlášce (samozřejmě uvedete pouze údaje té střední školy, na kterou se Vaše dítě rozhodne nastoupit)

Datum: uvedete datum vyplnění zápisového lístku, např. 19. května 2021 (připomínám, že výsledky přijímacího řízení nesmí ředitel střední školy zveřejnit dříve než 19. května a to na webových stránkách školy!)

Podpis zákonného zástupce uchazeče: podepíše se ten, který je již uveden na zápisovém lístku.

Podpis uchazeče

Ostatní kolonky vyplňuje střední škola!

V případě nejasností kontaktujte výchovného poradce: T. Šašvatovou.

Zápisový lístek - VZOR