Snížení frekvence antigenního testování od 3. 5. 2021

Snížení frekvence antigenního testování od 3. 5. 2021

03.05.2021
S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci se snižuje frekvence testování antigenními testy. Více v textu:

Vážení a milí rodiče žáků na 1. stupni,
rád bych Vás informoval, že od pondělí 3. května 2021 nabývá účinnost novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky na 1. stupni, nově platí:

"Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. (Pozn.: Při běžné situaci tedy klasicky v pondělí ráno.)

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu."

Tuto změnu velmi vítám a věřím, že i Vy.
V případě dotazů mne kontaktujte.

Přeji pěkný den.
Filip Worm, ředitel školy

Informace k obnovení výuky na 2. stupni připravujeme.