Organizace výuky od 10. 05. 2021

Organizace výuky od 10. 05. 2021

05.05.2021
Vážení rodiče a žáci,
v pondělí 10. května se otevírá možnost návratu do školy také polovině žáků 2. stupně. V tomto článku a vloženém videu se dozvíte více:

Video s komentářem ředitele školy ZDE!

(nebo po kliknutí na obrázek vpravo nahoře)

Jak bude tato 2. fáze probíhat?

  • LICHÝ TÝDEN: V pondělí 10. května nastoupí 1., 2. a 4. třída a s nimi nově také 6. a 7. ročník. Družina bude i nadále v provozu ráno od 6:30 hodin pro 1. a 2. třídu, odpoledne pak pro 1., 2. i 4. třídu do 16 hodin. Školní klub otevřít z organizačních důvodů nemůžeme.

  • SUDÝ TÝDEN: Od 17. května do školy přijdou žáci 3. A, 3. B, 5. A a 5. B. a s nimi nově také žáci 8. a 9. ročníku. Družina bude v provozu ráno od 6:30 hodin pro 3. ročník, odpoledne pak pro 3. i 5. ročník do 16 hodin. Školní klub otevřít z organizačních důvodů nemůžeme.

- U tříd, které budou vyučovány ve škole dojde k drobné úpravě rozvrhu, o které vás budou informovat třídní učitelé.

- Při pohybu v prostorách školy je povinnost nosit roušku či respirátor dle platného nařízení. Pokud žák zapomene, u vchodu do školy mu školníci na dotaz vydají náhradní.

Jaká bude organizace samotestování žáků?

- na 1. stupni již testujeme pouze 1x týdně (v pondělí)

- na 2. stupni testujeme dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek (případně jiný první den po návratu do školy – např. žák nebude moci do školy v pondělí, tak se otestuje v úterý před 1. hodinou)

- obdrželi jsme testovací sady Singclean

Motivační video k testování - MŠMT

Chcete doprovodit dítě a pomoci mu s testem?

Určitě je to možné. Po vstupu do školy zamíříte i s dítětem přímo do školní jídelny.

Plánujete u dítěte použít jiný test, než škola obdržela?

V mimořádném opatření se uvádí, že "Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou." Seznam antigenních testů zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ZDE.

V tomto případě je potřeba, aby zákonný zástupce dítěte informoval předem ředitele školy o typu testu.

Kdo se nemusí testovat?

- děti, u kterých doložíte negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin.

- ti, kdo covid-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního PCR testu a zároveň o tom předloží potvrzení od lékaře.

Co když při testování zjistíme, že je dítě pozitivní?

- zavoláme zákonným zástupcům, aby si ho přišli vyzvednout.

- další varianty a více informaci pro rodiče ZDE

- obecně platí, že pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění, pak ho do školy ani neposílejte!

Nesouhlasíte, aby si vaše dítě provedlo samotestování?

- dle platných nařízení není možné, aby se netestovaný žák účastnil prezenčního vzdělávání.

- dítě zůstane doma, nepřítomnost bude mít omluvenou jako při nemoci.

- škola nemá povinnost zajistit netestovaným žákům distanční výuku.

Kde se dozvím víc?

Informací k tomuto komplikovanému procesu je velké množství. Vše najdete na webu testovani.edu.cz

Obědy ve školní jídelně

Obědy žákům, kteří se běžně v jídelně stravují, jsou přihlášeny pro 6. a 7. ročník od 10. května plošně - a stejně tak budou přihlášeny i pro 8. a 9. ročník od 17. května. V době, kdy třídy nejsou ve škole, tak jim jsou obědy opět plošně odhlášeny.

Podpora žákům při návratu

Uvědomujeme si, že návrat žáků do školního prostředí a kolektivu může být po téměř půl roce pro mnohé žáky obtížný. Proto na základě metodiky Ministerstva školství a ve spolupráci s třídními učiteli podnikáme kroky, které mají žákům pomoci zmírnit jejich obavy a lépe se znovu zapojit do třídního kolektivu.

V pondělí po příchodu do školy budou mít žáci 2. stupně své první 2 hodiny spolu s třídním učitelem. Stejně tak poslední dvě hodiny v pátky budou věnovány třídnickým aktivitám.

Neváhejte se obracet na třídní učitele či vedení školy s případnými obavami Vás či dětí. Rádi Vám odpovíme a budeme hledat řešení.

Mgr. Filip Worm, ředitel školy

Fotografie
Organitace výuky ZŠČV - od 10. 05. 2021.jpg