Organizace výuky od 17. 05. 2021

Organizace výuky od 17. 05. 2021

11.05.2021
Vážení rodiče,
týden od 17. května by se měl už téměř podobat běžnému provozu školy. Více zde:

1. STUPEŇ (1. až 5. ročník)

- do školy již půjdou všechny třídy - ruší se rotační střídání

- samotestování žáků - 1x týdně (po prvním příchodu do školy)

2. STUPEŇ (6. až 9. ročník)

- ve škole bude 8. a 9. ročník - informace k testování uvádíme níže (2x týdně)

- na distanční výuce bude 6. a 7. ročník​

PODPORA ŽÁKŮM PŘI NÁVRATU:

- v 8. a 9. ročníku bude upraven rozvrh - posíleny jsou třídnické hodiny pro práci s kolektivem (sdílení zkušeností z distanční výuky či zmírnění případných obav z prezenční výuky) - žáky o změně rozvrhu informují třídní učitelé

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB:

- bude obnoven plný běžný provoz od 6:30 do 16:30

ŠKOLNÍ JÍDELNA A PŘIHLÁŠENÍ STRAVY:

- obědy jsou přihlášeny automaticky těm, kdo dříve v době prezenční výuky stravu odebírali.

- pokud chcete odhlásit či přihlásit stravu jinak, pak kontaktujte pana Švece 603 298 985 nebo změnu proveďte přes systém Strava.

- žáci 6. a 7. ročníku na distanční výuce mohou využít odběr stravy do jídlonosičů (zadní vchod do jídelny). Oznamte vedoucímu školní jídelny předem.

-------------

Jaká bude organizace samotestování žáků?

- na 1. stupni již testujeme pouze 1x týdně (v pondělí)

- na 2. stupni testujeme dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek (případně jiný první den po návratu do školy – např. žák nebude moci do školy v pondělí, tak se otestuje v úterý před 1. hodinou)

- obdrželi jsme testovací sady Singclean

Motivační video k testování - MŠMT

Chcete doprovodit dítě a pomoci mu s testem?

Určitě je to možné. Po vstupu do školy zamíříte i s dítětem přímo do školní jídelny.

Plánujete u dítěte použít jiný test, než škola obdržela?

mimořádném opatření se uvádí, že "Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou." Seznam antigenních testů zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ZDE.

V tomto případě je potřeba, aby zákonný zástupce dítěte informoval předem ředitele školy o typu testu.

Kdo se nemusí testovat?

- děti, u kterých doložíte negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin.

- ti, kdo covid-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního PCR testu a zároveň o tom předloží potvrzení od lékaře.

Co když při testování zjistíme, že je dítě pozitivní?

- zavoláme zákonným zástupcům, aby si ho přišli vyzvednout.

- další varianty a více informaci pro rodiče ZDE

- obecně platí, že pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění, pak ho do školy ani neposílejte!

Nesouhlasíte, aby si vaše dítě provedlo samotestování?

- dle platných nařízení není možné, aby se netestovaný žák účastnil prezenčního vzdělávání.

- dítě zůstane doma, nepřítomnost bude mít omluvenou jako při nemoci.

- škola nemá povinnost zajistit netestovaným žákům distanční výuku.

Kde se dozvím víc?

Informací k tomuto komplikovanému procesu je velké množství. Vše najdete na webu testovani.edu.cz

--------------

Přeji klidné dny při návratu dětí do školy.
Filip Worm