Třídní schůzky pro rodiče dětí s podporou IVP, speciálně-pedagogickou péčí, asistencí ve výuce

Třídní schůzky pro rodiče dětí s podporou IVP, speciálně-pedagogickou péčí, asistencí ve výuce

19.09.2022
4.10.2022 od 17:00 hodin
třída 8.B (hlavní pavilon)

Pro rodiče dětí s doučováním (IVP), asistencí pedagoga ve výuce a speciálně-pedagogickou péčí(PSPP)
 

Program:

- školní příprava
- učení/odpočinek
- vhodné pomůcky pro školní přípravu
- vedení k samostatnosti
- rozvoj osobnosti dítěte
- práce na volním jednání
- zkušenosti asistentů s vedením dětí
- nejčastější poruchy chování a učení u dětí a jejich příčiny
- zmírnění poruch učení cílenou a systematickou prací s dítětem
- jak zvládat školní neúspěch
- otázky, diskuse, podněty, individuální konzultace