Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

09.03.2023
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude zveřejněno 20.4.2023!

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ RODIČE S:

  • dítětem narozeným v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
  • dítětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

RODNÝ LIST DÍTĚTE VEZMĚTE S SEBOU!

Rezervační systém, pro konkrétní čas zápisu ZDE. V případě, že nevyužijete rezervační systém termínu v tabulce, budete v pořadí. Přenost mají rodiče a děti zapsané v rezervačním systému.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy BEZ ODKLADU povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná Žádost o přijetí do prvního ročníku

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy S ODKLADEM povinné školní docházky:

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty; zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky; po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky.

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude nejpozději dne 20. 04. na webových stránkách, vyvěšen na hlavním vchodu do budovy školy a obecní vývěsce.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

 

PŘEDNOSTNÍ KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

1) Žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Česká Ves.

2) Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Česká Ves, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.

3) Žáci z jiných školských obvodů až do naplnění kapacity tříd. (Přednostně ti, kteří již mají na ZŠ Česká Ves sourozence.)

4) Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

 

Na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 3a stanovuje ředitel školy maximální počet prvních tříd a maximální počet žáků, kteří mohou být přijati pro školní rok 2023/2024:

  • počet tříd: 2
  • maximální naplněnost třídy do 30 žáků (max. počet dětí 60)

 

POTŘEBUJETE PORADIT?

Neváhejte nás kontaktovat na elektronické adrese info@zsceskaves.cz nebo telefonním čísle 737 101 907.

 

Ke stažení