Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

09.03.2023
Zápis do 1. ročníku bude probíhat dne 13. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin.

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ RODIČE S:

  • dítětem narozeným v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
  • dítětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

RODNÝ LIST DÍTĚTE VEZMĚTE S SEBOU!

Od 3. 4. (od 12:00 hod) do 12. 4. 2023 (do 12:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

vytištěná a podepsaná Žádost o odklad povinné školní docházky

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty; zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky; po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky.

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude nejpozději dne 03. 05. na webových stránkách, vyvěšen na hlavním vchodu do budovy školy a obecní vývěsce.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese info@zsceskaves.cz nebo telefonním čísle 737 101 907.