Kreativní výzva Olomouckého kraje

Kreativní výzva Olomouckého kraje

11.02.2024
Když dostaneš nabídku zkusit vytvořit něco nového, něco s velkým „Ň“ neboj se.

Naše škola patří mezi vyvolené, které se nové výzvy nebojí.

Zapojila se do projektu Kreativního vzdělávání, který současně probíhá v Olomouckém, Královehradeckém a Jihočeském kraji a v městě Pardubice.

Všechny projekty jsou financovány v rámci výzvy NPO na Podporu projektů kreativního učení II. Cílem projektů Kreativního vzdělávání je podpora spolupráce mezi umělci a profesionály z kreativních a kulturních odvětví a její implementace do procesů školních institucí. Propojování umění a vzdělávání v oblasti formálního i neformálního vzdělávání nabízí jasné výhody projektové a mezioborové výuky. Zapojení umělců do přípravy a vedení výuky společně s pedagogem má výrazné pozitivní dopady jak na žáky, tak na učitele.

Spolupráce vede k nastavení kreativnějšího prostředí ve třídě s možnostmi využití tvůrčího
potenciálu učitele i žáků.

A jak to probíhá konkrétně? Třídy 6. A, 6. B a 7. B navázaly spolupráci s místními umělci a ti nám ve 2. pololetí pomáhají bádat, učit se a tvořit. Otevírají se nám nové cesty i naše hlavy.

Žáci 6. A spolupracují na tvorbě animovaného seriálu o antice. V hodinách dějepisu, hudební a výtvarné výchovy
vyhledávají informace, které následně zpracovávají do svého vlastnoručně vyrobeného režijního deníku.

Seriál bude mít dvanáct dílů a bude slavnostně uveden na mezinárodní audiovizuálním a multimediálním festivalu Blacksphere v Javorníku v červnu 2024.

Zprávy ze 6. B a 7. B přineseme příště.

Mgr. Helena Měkynová

Fotografie
20240111_121316-1.jpg
20240111_124009-1.jpg
20240209_082631-1.jpg
20240209_082631.jpg
20240209_082652-1.jpg
20240209_082652.jpg
20240209_103550.jpg
20240209_104848.jpg
20240209_111035.jpg
20240209_121621.jpg
20240209_121710.jpg
img_20240209_114906_222.jpg
img_20240209_114917_092.jpg