Prázdninové přerušení provozu školní družiny a klubu

Prázdninové přerušení provozu školní družiny a klubu

01.07.2024
Provoz školní družiny a školního klubu je v průběhu letních prázdnin přerušen.

Ředitel Základní školy Česká Ves podle § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje po projednání se zřizovatelem provoz školní družiny a školního klubu v měsících červenci a srpnu 2024 (letní prázdniny). Školní družina bude opět otevřena od pondělí 2. září 2024 v běžném čase, tj. od 6:30 hod.