Česká Ves – líheň sportovních talentů

Česká Ves – líheň sportovních talentů

25.02.2022
Základní škola Česká Ves realizuje v rámci Euroregionu Praděd od 1.1.2022 další mikroprojekt pod názvem „Florbal, sport a výlety“. Polskými partnery jsou UKS Trolik Opole a Gmina Praszka.

Manažerem českého předkladatele, vedoucího partnera je ředitel Základní školy Česká Ves pan Mgr. Filip Worm. V projektu řešíme společné akce mezi polskými a českými dětmi v oblasti florbalového sportu a běžeckého lyžování. Děti budou pravidelně trénovat a setkávat se na sportovních kláních v podobě polsko-českých turnajů. Součástí aktivit projektu jsou exkurze a výlety do zajímavých míst v oblasti Euroregionu Praděd. Obsahem projektu jsou pravidelné florbalové tréninky žáků od 5 do 16 let, 6 vzájemných turnajů ve třech věkových kategoriích 7-9 let, 10-12 let, 13-16 let. Instruktážní tréninky běžeckého lyžování a zmíněné poznávací akce Slezska na obou stranách hranice formou společných výletů a návštěv zajímavostí s cílem rozšířit znalosti o sousední zemi. Tréninky českých dětí ze ZŠ Česká Ves vedou pan Mgr. Josef Zbyňovec a pan Michal Švec.

Dne 19.2.2022 v sobotu se konal první florbalový turnaj v krásné sportovní hale v Jeseníku, což byla pro děti zajímavá sportovní zkušenost. Po zaznění hymen obou zemí přivítal všechny pan Filip Worm, zvláště polské přátele z Opole a gminy Praszky. V každé kategorii hrála tři družstva. Největšího úspěchu dosáhli naši nejmladší 7-9 let, kteří se umístili na prvním místě. V kategorii 10-12 let se družstvo České Vsi umístilo na druhé příčce. Nejstarší 13-16 let se po vyrovnaných utkáních umístili na prvním místě. Členové družstev obdrželi medaile, diplomy a poháry. Odpoledne, po skončení turnaje, se děti zúčastnily výletu na Červenohorské sedlo, kde také proběhl intenzivní trénink v klasickém běhu na lyžích. Po návratu z hor byla načase rehabilitace, ta se uskutečnila v krytém bazénu v České Vsi.

V neděli 20.2.2022 dopoledne proběhl druhý florbalový turnaj, opět v jesenické sportovní hale ve stejné režii a výsledky byly stejné jako v sobotu. Turnaje byly ke spokojenosti všech účastníků po všech stránkách dobře připraveny. Zvláště je třeba poděkovat panu Mgr. Zbyňovcovi, který pečoval o dvě družstva, navíc měl na starosti organizaci obou turnajů a panu Michalu Švecovi, trenéru družstva prostřední kategorie, který zajišťoval zázemí pro všechny děti a organizátory. Dík patří všem dalším spoluorganizátorům, zajišťujícím tyto první akce projektu.

Další florbalový turnaj nás čeká v sobotu 19. března 2022 opět v Jeseníku.

Jan Zaoral
koordinátor českého partnera projektu