Hudební dění u nás na škole

Hudební dění u nás na škole

25.02.2022
Již tradičně se i Základní škola Česká Ves připojila svým vystoupením ke koncertu „K poctě Pavla
Jurkoviče“ v jesenickém divadle PB.

Každoročně v únoru tímto koncertem vzpomínáme na dílo českého hudebníka, zpěváka, folkloristy, spisovatele, hudebního skladatele a pedagoga. Jeho krásné melodie si svým zpěvem a hrou připomenou děti ze všech skupin hudebních nauk z jesenické ZUŠ i z jejích poboček v okolních vesnicích.

Žáci pobočky v České Vsi si připravili několikaminutové vystoupení s hrou na tělo. Choreograficky i rytmicky obtížné „body percussion“ nacvičovali několik týdnů doma i v hodinách nauky. Výsledek jejich práce si získal dlouhý potlesk plného divadla.

Žáci ze třídy 4. A byli přizváni na tuto událost jako hosté. Nacvičili čtvrthodinový minimuzikál s názvem Pohádka ze sněhového vršku. V březnu si toto vystoupení zahrají ještě jednou, tentokrát v jídelně naší školy. Vystoupí pro kamarády z 1. stupně a také pro děti z obou mateřských školek.

Tím ovšem jejich vystupování nebude u konce. V dubnu jsou se svou muzikálovou pohádkou pozváni na divadelní jeviště znovu, a to jako účinkující na Divadelní Žatvě 2022.

Tak jim držte palce!