OLYMPIÁDA VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH 4.A

OLYMPIÁDA VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH 4.A

07.04.2019
Člověk k životu potřebuje druhé lidi, proto by měl být schopný s nimi spolupracovat takovým způsobem, který bude naplňovat jeho i jejich zájmy. Být, bydlit, obyvatel, byt ..... Jak to všechno do sebe zapadá. Nezdá se vám?

V druhé půlce měsíce března jsme si své znalosti o vyjmenovaných slovech vyzkoušeli v "Olympiádě ve vyjmenovaných slovech".

Olympiáda nemusí být vždy spojena se sportem. Může nás zabavit i v hodinách českého jazyka. A to tak, že můžeme zapojit i týmového ducha. Žáci si vytvořili týmy. Účastnilo se celkem 6 týmů: Černá díra, Barbíny, Kuřecí rebelové, Mořata, Tři prasata a Bílí tygři.

Každý tým se skládal minimálně z jedné dívky a z jednoho chlapce. A co jsme tedy měli zvládnout?

Týmy si vyzkoušeli celkem 6 disciplín:

1. Rébusy – najdi vyjmenované slovo MLŽHEÝĎ, BLKAYO, LTOÝK…

2. Pracovní listy – řešili otázky typu – Jak se jmenuje drobný hlodavec, kterého chytá kočka? Jak se nazývá zakončení nohou některých zvířat, např. koně?

3. Osmisměrky – žáci hledali zvířata

4. Střílečka a 5. Roboti – na webových stránkách www.umimecesky.cz  si žáci vyzkoušeli svůj postřeh.

6. Diktát - žáci si vybrali z týmu kamaráda, který píše nejlépe z týmu a společnými silami zapisovali věty typu  "Ml_t v ml_nku není, jako ml_t v ml_ně. Žák p_kal za své p_kle..."

Nejvíce bodů získal tým "Tři prasata".

Určitě jsme se všichni pobavili. Žáci byli moc šikovní, s těžkými úkoly dobře poprali.

Ivana Hundáková, třídní učitelka 4.A