AKREDITACE programu Erasmus+

AKREDITACE programu Erasmus+

13.02.2023
Patříme mezi základní školy v ČR, které získaly velmi hodnotnou akreditaci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání.
Platnost 1.2.2023 - 31.12.2027


Co to pro nás znamená? (citace z www.dzs.cz)

Akreditaci si můžeme představit jako svého druhu členskou kartu pro mezinárodní projekty mobilit. Je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže.

Akreditace organizacím usnadní přístup k možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové akce 1 (KA1), která podporuje profesní růst a osobní rozvoj žáků, studentů, učitelů, lektorů a dalších pedagogických pracovníků.

Akreditace Erasmus přináší pro žadatele mnoho výhod. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost.

Cíle Plánu Erasmus ZŠ Česká Ves:

Rozvoj celoživotního odborného vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu školy
Rozvoj komunikativních dovedností v cizích jazycích
Podpora rozvoje a sdílení moderních výukových metod
Podpora spolupráce, osobního rozvoje a evropského občanství

Aktivity Plánu Erasmus ZŠ Česká Ves:

  • ročně - 20  žáků zapojených do mobilit v zahraničí
  • ročně - 6 pedagogů jako doprovod k žákovských mobilitám
  • ročně - až 100 žáků a 20 pedagogů zapojených do mezinárodních setkání v České Vsi
  • ročně - 6 pedagogů zapojených do stínování, vzdělávacích nebo metodických kurzů v zahraničí
  • týmová a mezinárodní spolupráce, práce na projektech ve škole, online
  • CLIL prvky v hodinách výuky, mezipředmětová spolupráce, digitalizace
  • sdílení našich metod výuky
  • vzdělávání v oblastech - práce s nadanými žáky, rozvoj silných stránek žáků, sebehodnocení žáků, práce s žáky se spec.potřebami, výuka venku, tandemová výuka, zpětná vazba ve výuce …