Rada rodičů

Rada rodičů

09.06.2019

11.06.2019 v 16.30 hod. se v jídelně školy koná schůze Rady rodičů. Poté následují třídní schůzky ve třídách.