Školní jídelna

Školí jídelna během roku stravuje žáky, personál školy i strávníky cizi, kterým nabízí rozvoz jídel, tzv. stravování pro veřejnost.

Rodiče, prosíme o řádné odhlašování stravy ideálně přes aplikaci strava.cz, případně telefonicky nebo emailem.

V případě nemoci má žák nárok na stravu pouze 1. den své nepřítomnosti, na následující dny musí být strava odhlášena. 

Strava se na následující měsíc přihlašuje automaticky.  

POZOR!!   Nezaplacení stravy není odhlášení stravy!! 

Každou nepřítomnost si musíte odhlásit, i když stravu ještě nemáte zaplacenu.

Pokud by žák dále na stravování nedocházel, je ho třeba ze stravování odhlásit, podobně jako u nemoci. 

Trvalou odhlášku provádí pouze rodiče.