Výuka od 4. 1. 2021

Výuka od 4. 1. 2021

02.01.2021
Na základě krizového opatření Vlády ČR se opět omezuje osobní přítomnost žáků ve škole.

V pondělí 4. ledna 2021 nastoupí DO ŠKOLY pouze žáci 1. a 2. třídy!! (Ranní družinu pro ně máme zajištěnu od 6:30 a odpolední do 16:00 hod. Obědy budou opět přihlášeny plošně všem, kdo běžně chodí. Změny řešte telefonicky nebo mailem s panem Švecem - vedoucím školní jídelny).

​Všichni ostatní žáci školy (tj. 3. až 9. třída) zůstávají doma na POVINNÉ DISTANČNÍ VÝUCE.

Tuto situaci jsme již zažili nedávno, proto budeme volit shodný systém, který již žáci i Vy rodiče znáte:

1. stupeň (3. - 5. třída):
- výuku organizuje třídní učitelka, která Vás o podobě bude informovat
- budeme opět využívat kombinaci online výuky pomocí meetů, google učebnu atd.

2. stupeň:
- výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který zveřejníme na webu školy (již se podle něj učilo v minulém období distanční výuky)
- každá hodina bude začínat online meetem, úkoly budou opět zadávány a kontrolovány přes google učebnu

Více informací k výce na 2. stupni (včetně aktuálného rozvrhu hodin) najdete ZDE v samostatném článku.

Mgr. Filip Worm, ředitel školy