Ceny obědů ve školní jídelně

Ceny obědů ve školní jídelně

Ceny obědů ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019

Žáci

  1. skupina           6. -  10. let                     19,20 Kč
  2. skupina          11. - 14. let                     22,40 Kč
  3. skupina          15. a více let                   25,60 Kč

Žáci jsou do skupin stravovaných zařazováni na celý školní rok podle věku, kterého dosáhnou v jeho průběhu.

V případě nemoci má žák nárok na stravu pouze 1. den své nepřítomnosti, na následující dny musí být strava odhlášena. Odhlášky můžete provádět telefonicky nebo na e-mail školní jídelny.

Strava se na následující měsíc přihlašuje automaticky.  POZOR!!   Nezaplacení stravy není odhlášení stravy!! Každou nepřítomnost si musíte odhlásit, i když stravu ještěnemáte zaplacenu.

Pokud by žák dále na stravování nedocházel, je ho třeba ze stravování odhlásit, podobně jako u nemoci. Trvalou odhlášku provádí pouze rodiče.

Dále školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost

Cizí strávníci – odběr jídla v jídelně            70,- Kč

Cizí strávníci s rozvozem stravy                 74,- Kč

Výdej stravy ve školní jídelně od 11.15 do 11.35.

Ceny jsou platné od 1.03.2019