NOC  S  ANDERSENEM  2019

NOC  S  ANDERSENEM  2019

01.04.2019
byla letos v České Vsi  velmi početná –  ve škole nocovaly tři třídy 1.stupně a již druhým rokem  také malí čtenáři v obecní knihovně Česká Ves. Pro prvňáčky (1.A+1.B) to bylo první spaní ve škole, tedy další velký zážitek, který ještě umocnil bohatý a zajímavý program.

Nejprve si pro naše nejmenší připravili žáci 4.A pohádkové putování rozlehlou školní budovou. Všichni organizátoři se své role zhostili skvěle – přípravě určitě věnovali spoustu času, vypilovali i ty nejmenší detaily a nadšení i hlasitý děkovný potlesk dětí jim potvrdil, že jejich snaha byla korunována úspěchem.

Potom přišlo na řadu letošní téma NsA – 70 let od založení dětského nakladatelství Albatros. Úžasný, zlým kouzlem začarovaný, napůl pohádkový a napůl syrově realistický příběh, který si děti ten večer prožily, pro ně připravily jejich třídní učitelky. A já potvrzuji, že se opravdu povedl a vtáhl nás všechny do děje tak dokonale, že jsme díky odhodlání  a  spolupráci celého kolektivu nakonec zlé kouzlo překonali a knížky (nejen) z nakladatelství Albatros zachránili!

(Pravda, velkou zásluhu  na tom měly maminky a možná i tátové, nebo babičky – vydatně jsme se během celého večera posilovali dobrotami, které pro děti nakoupily, nakrájely, napekly, navařily, nasmažily, natoastovaly, a přesto nám ještě zbylo na plánovaný pondělní velkolepý švédský, resp. dánský stůl!)

A překvapením stále ještě nebyl konec: v pyžamkách a s vyčištěnými zoubky, beze slov a někteří téměř bez dechu sledovali jedinečné loutkové divadélko a jeho hru O princezně na hrášku. Potom se děti uložily do spacáků a na dobrou noc si poslechly pohádku Ošklivé kačátko. Ještě štěstí, že ji většina z nich zná; všechny totiž usnuly ještě před koncem, stejně jako já.

To jsme si to letošní nocování s knížkami báječně užili! 

                                                                                                                                                          K. Proske, asistentka