UŽ  JSEM  ČTENÁŘ  -  KNÍŽKA   PRO  PRVŇÁČKA

UŽ  JSEM  ČTENÁŘ  -  KNÍŽKA   PRO  PRVŇÁČKA

01.04.2019
Projekt přivádí děti do knihovny již na počátku školní docházky  a jeho cílem je především  

a)  vytvořit u dětí  potřebný návyk na pravidelnou četbu,

b) rozšiřovat jejich dovedností při získávání informací ze všech možných dostupných zdrojů.

Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá dětem úspěšně absolvovat  i  všechny  další  vyučovací předměty.  Poskytuje pevný základ pro pozdější úspěšné absolvování středoškolského, případně vysokoškolského studia.

Úspěšní účastníci projektu obdrží na závěr první třídy  Knížku pro prvňáčka“. Je specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky přihlášené do projektu právě v příslušném školním roce. Knížka pro prvňáčka je vždy původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti koupit minimálně po dobu tří let.

NA  VĚDOMOST  SE  DÁVÁ,  ŽE  ŽÁCI  OBOU  NAŠICH   1.TŘÍD  SE  VE  2.POLOLETÍ   ZÚČASTNÍ  TĚCHTO   KNIŽNÍCH   RADOVÁNEK:

ÚNOR  -        návštěva  školní  knihovny 

BŘEZEN  -    Noc  s   Andersenem  v  naší  škole

DUBEN   -     návštěva obecní  knihovny  

KVĚTEN  -    letos  se  již  posedmé  v  ČR  uskuteční   Noc  literatury*;  my  v  České  Vsi  letos  poprvé  

                        uspořádáme   Den  dětské  literatury  

ČERVEN  -   každoroční týden červnového čtení,  letos pod  názvem  Celá  Česká  Ves  čte  dětem

                  -   slavnostní  pasování  na  čtenáře

  KONCEM  MĚSÍCE   ČERVNA    BUDE   LASKAVÝ  A  MOUDRÝ  VLÁDCE  TOHOTO  PANSTVÍ,   SEČTĚLÝ   A. B. CEDNÍK,  zvaný  též  KRÁL  KNIHOSLAV ,   NAŠE   PRVŇÁČKY   SLAVNOSTNĚ 

!!!  P A S O V A T    N  A    Č T E N Á Ř E  !!!

(*Noc literatury je kulturní událost, která nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných spisovatelů. Za dobu svého konání  Noc literatury představila stále rostoucímu publiku mnoho desítek knih.)

                                                                                                                     

                                                                                                                          K. Proske, P. Mudrová, E. Gregrová