V ČESKÉ VSI SE ZPÍVÁ

12.05.2019
V České Vsi máme spoustu hudebně nadaných dětí, máme zde proto i pobočku ZUŠ Jeseník. Dětí hrají na různé hudební nástroje, účastní se okresních i krajských soutěží a jsou v nich úspěšní.

Máme také spoustu šikovných zpěváků, a proto není od věci se jimi občas pochlubit nebo předvést.

Letos to všechno začalo už v říjnu na Duhové písničce, kde se nám podařilo vybojovat 2. místo ve zpěvu umělých písní a to hned v 1. kategorii, která bývá nejpočetnější, a dětí je zde opravdu jako máku.

Velké pěvecké setkání se událo také v týdnu před Vánocemi, kdy jsme si v jídelně s dětmi z 1. stupně zazpívali a zasoutěžili si ve zpěvu koled. Zde dostalo možnost zazpívat si do mikrofonu hned několik desítek dětí, zástupců z každé třídy.

Na vánočních dílničkách si svůj repertoár přezpívalo před rodičovským publikem několik soutěžně úspěšných dětí a sklidily od svých příznivců zasloužený potlesk.

V únoru jsme reprezentovali naši ZŠ na přehlídce v divadle při příležitosti výročí Pavla Jurkoviče:  1.A se svým pásmem „Na kole“ a děti ze spojených skupin hudební nauky při ZUŠ s vystoupením „Master Chef“, při němž se hrálo mimo jiné i na kuchyňské nádobí. Se stejným pásmem prvňáci navštívili a potěšili také děti z mateřské školy Holanova.

V dubnu proběhla další pěvecká soutěž : Zvoneček. I zde jsme se účastnili v hojném počtu jak v kole školním, tak v kole okresním, a odnesli jsme si úspěchy v sólovém zpívání i v duetech.

Jednou z největších pěveckých akcí naší školy, do které se zapojilo více než 60 dětí z různých tříd a také dětí z MŠ Holanova, je jarní pásmo, které děti nacvičily jednotlivě se svými učiteli a poté společně jako jeden velký pěvecký sbor na akci Dnu otevřených dveří školy a dílniček pořádaných k velikonočním svátkům. S tímto pásmem jsme následný týden šli potěšit také naše seniory z DPS.  

Věřím, že se zpíváním zdaleka nekončíme a že si spoustu pěveckých kousků užijeme na závěrečné zahradní slavnosti naší barevné základní školy v České Vsi.

Pavla Mudrová