Naše škola

SLOVO ŘEDITELE

základní školy v České vsi

Základní škola v České Vsi je školou s nadstandardním materiálním vybavením, jediná škola v okrese s lehkoatletickým stadionem, škola, která má výborné výsledky v soutěžích v rámci okresu a kraje a podle ohlasů působí velmi příjemně na všechny, kdo se s ní blíže seznámí.

Zaměření školy je orientováno na žáka, na respektování jeho osobního maxima a individuálních potřeb. Jsou zde vytvářeny podmínky pro efektivní a promyšlenou práci učitele, který využívá prvky moderní pedagogiky. Snažíme se vytvářet zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti vybavit každého žáka všemi potřebnými kompetencemi pro úspěšný život.

informace školy
0%
Branný závod v dešti…
Kategorie: Školní aktuality
Již po několikáté jsme se zástupci naší školy absolvovali  závod smíšených družstev pod názvem Táhneme za jeden provaz.
Jan Baďura vložil článek 11.10.2019 05:00
Hejňácká Kavárnička 
Kategorie: Školní aktuality
První z řady plánovaných Hejňáckých kavárniček, pro rodiče dětí vzdělávaných touto metodou, se podařilo zdárně uspořádat ve středu 2. října. Pro velký zájem ze strany rodičů jsme museli tuto akci soustředit do jídelny školy. 
Jan Baďura vložil článek 04.10.2019 05:00
Noční výlet za pohádkou
Kategorie: Školní aktuality
Každoroční oblíbená akce pořádaná Radou Rodičů při škole v České Vsi. Zveme Všechny děti i rodiče.
Jan Baďura vložil článek 13.09.2019 05:00
Českoveský Yarda
Kategorie: Školní aktuality
Každoroční oblíbená akce se nám kvapem blíží. Plakátek k akci je na světě.
Jan Baďura vložil článek 10.09.2019 05:00
Uklid'me Česko, World cleanup day
Kategorie: Školní aktuality
Naše škola má v plánu tuto akci uskutečnit v pátek 20. září.
Jedná se o dobrovolnickou akci. Chceme, aby se děti dozvěděly o od­ padech co nejvíce, proč je důležité na­kládat s odpady šetrně, jak předcházet jejich vzniku, v čem odpady ovlivňu­jí naše životy a naši budoucnost. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Jan Baďura vložil článek 04.09.2019 05:00
Fotogalerie
0%